Curriculum Vitae

Berit Restad
Arkitekt SAR/MSA
berit@lokalxxxarkitekter.com

Ledamot i styrelsen för Eslövs Folkhögskola 2008
Universitetslektor – Avdelningen för Bebyggelsevård, LTH på deltid 2008
Deltagare i krAftprojektet, ”Djupreflektion kring byggandets problematik” 2004-2005
Grundare och ledamot i styrelsen för Eslövs Montessorifriskola 2002-
Arkitektur & Design 3D 1999
Ledamot i styrelsen för Eslövsbygdens Naturvårdsförening 1994-2000
5p Ekologi och Gestaltning, Lunds Universitet 1994
20p Stadens Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Movium 1993
Utställningsarkitekt NordForm90 1988-90
Architecture Intermundium, Daniel Libeskind, Milano 1987
Doktorandstudier vid Formlära, Arkitektskolan i Lund med början 1985
Undervisning vid arkitektskolan i Lund 1985, 93-95, 97-98, 2003, 2005-2006
Arkitektexamen 1984 Studier vid Toronto School of Landscape Architecture, Canada 1982
Studier vid Konstskolan i Kristianstad 1976
Född i Tönsberg Norge 1956


Esbjörn Jonsson
Arkitekt SAR/MSA
esbjorn@lokalxxxarkitekter.com

Styrelsemedlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen 2008-
Ledamot i styrelsen för Östra Grevie Folkhögskola 1995-1999, 2001-
Ledamot av informationsutskottet, Företagarna i Skåne 1993-1998
Utställningsarkitekt NordForm90 1988-90
Architecture Intermundium, Daniel Libeskind, Milano 1987
Doktorandstudier vid Formlära, Arkitektskolan i Lund med början 1985
Undervisning vid arkitektskolan i Lund 1985, 2003, 2005-2006
Arkitektexamen 1984
Konsthistoriska studier vid Lunds Universitet 1982
Byggnadsingenjörsexamen Kristianstad 1976
Född i Vännäs 1956