Bagers bro

Beställare: Malmö Gatukontor, 2006-2012

Gångbro över kanalen mellan Börshuset och cykelparkeringen som ligger på parkeringshusets tak. En lätt stålkonstruktion som böjer sig svagt, både i plan och sektion, i sin åtbörd att föra gång och cykeltrafikanter över vattnet från den ena kajen till den andra. Konstruktionen är en asymmetrisk rörkonstruktion som består av en längsgående ryggrad samt ett antal förstyvande triangulära sektioner. Den öppna rörkonstruktionen i kombination med körbanans plank och ett enkelt smäckert räcke, kommer soliga dagar att skapa skuggspel som förändras under dagen och årstiderna och som ger bron en levande karaktär.