Broar över Svindersviken

Beställare: Vägverket Stockholm, Nacka Stadbyggnadskontor. 1993
Inbjuden tävling

Uppgiften bestod av att med broar förena Värmdöleden med den planerade Ringleden. Vårt förslag utgår ifrån ett resonemang om hur vi väljer förutsättningar och anledningar i gestaltningsarbetet. Vi upptäcker att vikens båda sidor ställer olika krav på broarna. Vi ser att naturen behöver återerövras. En asymmetrisk bro och en omfattande bearbetning av landskapet kan sägas vara viktigaste anslagen i förslaget.

Projektet genomfördes i samarbete med M Höög, Carl Magnus och C Wingren
Samtliga förslag belönades och fick ge upphov till ett nytt program med insikterna från tävlingen som grund.