Västra Hamnen

Gång- och cykelbroar
Beställare: Malmö Stad, 1999

Vi ser framför oss broar i trä. Broarna M och N , som på ena sidan möter land via en trygg kajkant, ett naturligt, men också självklart steg upp på torra land, men som på andra sidan, där naturen och havets rörelser lämnar tydliga spår, strax invid strandlinjen vilar på ett stöd i vattnet. Innan den försiktigt och med en svag båge böjer sig in över land. Genom denna asymmetri etableras en riktning, en rörelse mot bostadsområdet, men också lika tydligt, en riktning från naturen. Bro N utformas som en rörlig bro för att medge båtinfart till bassängerna. Bro P placeras symmetriskt mellan kajkanterna.