Infarten till Helsingborg

Beställare: Skanska Syd, 1995
Entreprenadtävling, ej realiserat

Projektets ambitioner är att förvandla motorvägsinfarten till Helsingborgs centrum till en medvetet utformad, trafiksäker och upplevelserik stadsinfart. Förslaget innefattar prefabricerat mittstöd av betong längs en förhöjd mittremsa, belysning, vegetation samt skyltstrategi. Placering, karaktär , sekvenser och sammanhang kommer av en stegvis förändring allteftersom man närmar sig staden. En förändring som kommer ur det storskaliga i motorvägens språk och som efterhand förbereder och anpassar sig till stadens rytm och människans mått. Projektet genomfördes i samarbete med M Höög