Kaptensbron

Den nya Kaptensbron har gestaltas utifrån det ständiga flödet av människor, till fots eller med cykel, som strömmar från den ena till den andra sidan av kanalen.  Brons övergripande formidé bygger på ett flöde av rörelser åt två motsatta håll och där avbrott/paus/möten kan ske genom avvikelse från
rörelsens linjära förlopp.

Brons västra sida har fått en form för att fånga upp och erbjuda plats för paus med sittplatser och utkiksplatser vid sidan av det ständiga flödet av människor. 

Brons östra sida däremot är formad för möjligheten till den ostörda rörelsen tvärs över kanalen. Brons form, räckenas gestaltning, markbeläggningen och möbleringen av bron är alla ett resultat av rörelsens tanke. Det ständiga flödet i olika riktning och i olika hastighet. Det är i rörelse vi upplever och det är i rörelse vi lever.