Nordic Light

Beställare: Vägverket Region Väst 2004
Inbjuden tävling

Vi lägger till ett Tecken, en ljusgestalt, som på avstånd kan berätta om en händelse, som är speciell för denna plats, just denna stad. Som man kan se från platser längre bort, men fortfarande inom det visuellt tillgängliga rummet. ”Se där borta börjar Götatunneln”. En kraftfull gest, inte så mycket belysning som en ljusgestalt. Lite som filmmusik, som förebådar en händelse.
Man förbereds på att något skall hända....

Förslagets idémässiga karaktär vann inte gehör hos juryn, som sökte en mer traditionell lösning.