Nordlänken

Beställare: Skanska, 1999
Entreprenadtävling, 1:a pris

Järnvägsbroar över Göta Älv, en fast och en rörlig. Likhet i karaktär mellan de båda samtidigt som den rörliga bron i kraft av sin gestalt och sin händelse tillför platsen en unik sensation, att ta fasta på. Den fasta bron spänner från den ena sidan till den andra, på ett självklart sätt, med hjälp av en svagt bågformad fackverkskonstruktion. Lyftbrons raka fackverkskonstruktion höjs och sänks mellan fyra hörntorn. Fackverkskonstruktionens vandring upp och ner längs hörntornen, där brobanan blir den tyngdpunktsgivande faktorn, blir brons händelse.�