Slottsbron

Beställare: Malmö Gatukontor, 2004

Ett rådande historiskt tillstånd sammanflätas med nya krav på kommunikation och trafiksäkerhet. Cyklistens och den gåendes villkor prioriteras. I samspråk med Malmöhus och dess restaurerade vallar ger vi överfarten över kanalen en låg, enkel karaktär med låg belysning och räcke av kraftiga rödmålade horisontella träribbor.