Tjörnbroarna

Ljussättning av broarna
Beställare: Vägverket Region Väst, 2003

En översyn av belysning med fokus på insidan av pelare och pyloner medan övrig belysning tonats ned i form av positionsbelysning i broräcket. Brons överbryggande gestalt betonas.