Tranarpsbron

Beställare: Vägverket Region Skåne/Skanska Syd, 1994
Entreprenadtävling, 2:a pris, 1:a pris Skönhetsrådets bedömning

Kopplade pelarpar av platsgjuten betong bär dubbla brobalkar. Från dessa kragar brobanan med sin profilerade undersida ut. Svagt välvda sidoskärmar av prefabricerad betong täcker brobalkarnas grova sidor och döljer samtidigt installationer för avvattning av vägbanan. Kantbalken är även den prefabricerad och utbytbar samt bärare av räcke, ledljus och navföljare. Vid å-passagen ersätts pelarparen av ett kraftigare stöd som innehåller uppsamlingsbrunnar och lamellavskiljare som mottar förorenat vatten från vägbanan. Projektet genomfördes i samarbete med M Höög