Bostadshus Eslöv

Beställare: EMBA AB

En vildvuxen tomt i centrala Eslöv föreslås bebyggas med bostadshus i stadsmässig stil, i enlighet med kommunens ambitioner för området. En traditionell byggnadskropp som i proportioner, material och färgsättning ansluter till befintlig bebyggelse, men som i funktion och detaljering tar mer moderna ställningstaganden. Projektet ligger för tillfället på is på grund av grannarnas invändningar.