Bråhögsbadet

Beställare: Staffanstorpshus 2005
Förstudie

Förslag till utbyggnad av befintlig badhusanläggning beskriver olika strategier och olika möjligheter. Vi har illustrerat några av dessa i en förstudie för vidare diskussioner.