Bråhögstorg

Beställare: Staffanstorpshus
Pågående projekt

Den gamla ICA-butiken från 60-talet, vid Bråhögstorg i Staffanstorp, byggdes om och till under 2009. Detta för att erhålla mer effektiva försäljningsytor, men också för att få plats med butiksytor till Systembolaget, som även de önskade närhet till centrum, torg och parkering. En ny fasad i olika typer av råglas omgärdar den gamla röda tegellådan samt även delar av den påbyggnad som planeras som en senare etapp, då det är tänkt att det skall byggas ett antal envånings atrium- hus ovanpå ICA-hustes tak. På detta sätt skapas både en högre fasad ut mot torget, som hjälper till att förstärka torgets rumslighet, och ett antal centrumvillor, nära till service, handel och andra aktiviteter.