Brunnshög

Beställare: Lunds Kommuns Parkerings AB 2009

Parkeringsplatser för ca 750 bilar fördelade på tre något sluttande plan, i omedelbar närhet till Ericssons nya byggnad på Brunnshög i Lund. En anläggning som byggs upp med stomme och bjälklag i betong kläs med ett gitterverk av svarta metallprofiler. Dagtid kan man skönja landskapet/husen på andra sidan genom gitterverket, medan parkeringshusets insida är det man ser kvällstid då belysningen tänds. Klätterväxter i täta men avgränsade partier bryter upp kontinuiteten.
Anläggningens energiförsörjning planeras ske med hjälp av tolv vindkraftverk.