Lundamattor

Beställare: Lundamattor 2007-8

Lundamattor nya affärslokaler på Nova Lunds affärsområde, framstår som en mycket enkel och okomplicerad betongbyggnad. Fasaden är utsmyckad med intryckningar i form av ett abstrakt "skuggmönster" som ger liv till den annars regelbundna fördelningen av betongelement. Byggnaden inbjuder besökaren via en indragen, centralt placerad entré under tak, där det under årets mörka tider flödar av ljus.