Magnolia Park

Beställare: Staffanstorpshus AB
Pågående projekt.

I kvarteret intill ICA och Systembolaget i Staffanstorp, planeras just nu för byggnation av ett antal lägenheter med direkt koppling till service och funktioner för hälsa och välbefinnande, samt förråd och parkeringsplatser för bilen i ett underjordiskt parkeringshus.

Byggnaden kommer att ligga mellan Magnoliagården med dess traditionella uttryck och ICAs och Systembolagets moderna glasfasad. Som en sammankopplande länk mellan dessa byggnader tänker vi oss att Magnolia Parks till formen traditionella byggnadskroppar med sadeltak i 45° vinkel, med en oväntad modern materialbehandling skall kunna hantera övergången på ett intressant sätt.

Beslut har ännu inte tagits avseende storlek på lägenheter, utan tanken är att de framtida boende i viss mån skall kunna påverka sitt boende, inte bara genom val av kök och material utan också antal rum. Lägenheterna har en öppen och ljus planlösning med dagsljus via fönster både mot öster och väster.

Till boendet hör en stor trädgård med orangeri och mötes-/festrum, med många möjligheter till aktivitet och social samvaro både utomhus och inomhus. Denna trädgård är också sammankopplad med den gemensamma trädgårdsdel som ligger ovanpå ICA och Systembolaget. På så sätt blir det möjligt för de boende i Magnolia Park att komma fram till fasaden mot torget och därifrån kunna överblicka händelserna på Bråhögstorg lite från ovan.