Maria Magle

Körsångens hus
Inbjuden tävling 2011
Beställare: Stiftelsen Castrenianum Lundense

 

Lunds Studentsångare har förvärvat Frälsningsarmens gamla lokaler bakom stadsteatern i Lund. Avsikten är att på sikt bygga om och till denna byggnad till ett körsångarnas hus. Flexibilitet i utformning såväl som i användande för att skapa en miljö för evenemang av alla slag, samt naturligtvis ett ”hem” för Lunds studentsångare att förenas, öva och uppträda i. Denna etapp omfattar huvudsakligen förutom underhåll åtgärder avseende värmesystem, brandskydd samt naturligtvis standarden i samlingssalen. Byggnadsarbetena på körsångarnas hus, kommer att pågå kontinuerligt, för att så småningom kunna få en anläggning i enlighet med intentionerna i presenterat tävlingsförslag.