Nya Sjöhusgården

Beställare: Eslövs kommun, 2004
Inbjuden tävling, 1:a pris

Trollskogen, Trollträden och Trollsjön.
Vårt förslag beskriver en byggnad som i gestalt och material söker kontakt med den omkringliggande skogen. Med utblickar och generös öppenhet mot Trollsjön, café och aktiviteter, och med påtaglig slutenhet mot den mörka täta skogen, hukar byggnaden i kanten av skogen. Hela byggnaden kläs med ett gitterverk av ceder som med undflyende skuggor berättar om årstid och tid på dagen för den som är uppmärksam. Byggnaden har fått en svag böjning och fullt utbyggd omfamnar den hela gårdsplanen/serveringsytan.

Ej realiserat