Privat Villa

Tillbyggnad 1994, 1999

Det befintliga huset i gult tegel kompletterades med två nya volymer i svart plåt: En farstutillbyggnad som öppnar sig mot solen i söder och sluter sig mot norr där förvaring har placerats. Utanför entrén finns generöst med plats för blomkrukor och sittplats samt möjlighet att ta upp befintlig höjdskillnad med hjälp av trappsteg. En allrumstillbyggnad som vänder sig mot utsikten över sluttande trädgård vidare ut över den Skånska slätten. Här har familjen sitt allrum med direkt kontakt till den generösa uteplatsen. En senare tillbyggnad, vars mål har varit lätthet och transparens, består av ett ljust uterum i en lätt träkonstruktion med stora glasytor.