Sturup Golf Hotell- Konferens

Beställare: Sturup Golf 2006
Pågående projekt

Tillbaka till backarna vid Sturup, konfronteras vi återigen med naturen och den mycket påtagliga betydelse som denna måste få ha över planeringsattityd och gestaltningprinciper. En ”ödmjuk” arkitektur som också tar ekologiska hänsyn är för oss återigen en självklarhet. Ett cirkelformat hotell med parkering och entréer inifrån samt grönt tak och dubbelsidiga balkonger, skär in i backen och fortsätter i en helt nergrävd konferensanläggning, som i sin tur mynnar ut i en cirkelformad restaurang med magnifik utsikt över golfbana och både utslagsplats och avslutningshål på 18:e banan.