Villa Maja

Beställare: Majbritt Jonsson, 2005

Ett nytt hem i Maglehem.
Ett hus gestaltat för specifika behov och till en begränsad kostnad. En planlösning präglad av öppenhet, luft och ljus, och med natur och utsikter som en viktig ingrediens. Kopplingen mellan de inre rummen och uterummet är påtaglig, visuell och konkret i sitt omedelbara förhållande.