Café Formidable

Beställare: HSB Malmö och Sveriges Arkitektorganisationer, 2001

Utställningspaviljong för Turning Torso samt Sveriges Arkitektorganisationer på BO01. En tillfällig byggnad som efter tre månaders intensiv användning, skulle monteras ned igen. Byggnaden byggdes upp med hjälp av Haki byggställningssystem, klädd med korrugerad plast som väderskydd. Återanvändning i material och metoder blir en förutsättning för både innehåll, form, funktion och konstruktion.