Lernacken, Malmö

Beställare: Malmö Fastighetskontor, 2006

En sammanställning av platsens förutsättningar och värden samt ett resonemang kring vilken det är möjligt att formulera gestaltnigsprinciper inför framtida byggnation inom Lernackens naturområde.....

Projektet genomfördes i samarbete Malmö Stadsbyggnadskontor