MERAB

Beställare: Mellanskånes Renhållningas AB, 1998

Förslag till huvudkontor för kommunens renhållingsbolag. Beskriver en byggnad med ekologiska förtecken: Byggt till stor del med med återanvänt material. Drivs av egenproducerad naturgas och är gestaltat med ett tydligt landskapsmässigt formspråk. Tyvärr avbröts projektet på grund av förändrad ekonomisk prioritering.