Sturup Park

Beställare: Gnostic International, 1991
Parallellt uppdrag

Förslag till områdesplanering för Sturup Företagspark. En kombination av plats och ambition som kommenteras och syngligörs med hjälp av ”Den Stora Gesten”. En gest som är oberoende av fastighetsgränser men som i sin förutsättning är beroende, påverkas och påverkar sin omgivning. I mötet mellan gest och natur sker en ”landförskjutning”, ett samspel mellan område och omvärld. Här finner vi rekreation i alla former. Byggnader planeras och konfronterar, kommenterar och förhöjer backlandskapet efter tre olika principer. Vi definierar tre områden med olika topografiska förutsättningar som skapar förutsättningarna för gestaltnigsprinciper. Gemensamt är att alla skär in i marken och byggs på topografins villkor.
Projektet genomfördes i samarbete med M Höög.