Talking Pictures Formtech

Beställare: Talking Pictures Formtech, 2004

Utredning Ett förslag till modernisering av gamla produktionslokaler på ett sätt som framhäver den aktuella verksamhetens identitet. Ett angreppssätt som innefattar byggnaden och dess uttryck som en medveten och aktiv del i företagets identitetsskapande.

Projektet är ännu ej realiserat