Badbryggor Västra Hamnen

Beställare: Malmö Stad 2004