Carl Magnus – Crescendo

Utsmyckning av Egnellska torget i Skövde
Av konstnär Carl Magnus

Består av två delar: Chiffre som riktar sig uppåt ca 6 m; växer, stegras och varieras med vatten, ljud och ljus. Spiral labyrint som breder ut sig 8 m i ytplanet med en halvsfär i centrum och med en mer återhållen dynamik i vattnet. Chiffre är utformad av rostfri plåt som perforerats med chiffreformer i olika kombinationer och riktningar på skulpturens olika väggar.
Spiral labyrint är utformad som en halvsfär med chiffre i relief på en labyrintform i sten. 
Till båda skulpturerna har vi varit behjälpliga i olika delar av processen samt producerat tillverkningshandlingar.