Receptionsdisk

Beställare: Fridhems Folkhögskola, 2003

En receptionsdisk, i en skolbyggnad från 60-talet, ritad av Klas Anselm. Ett eget uttryck, men med anpassning av karaktär till platsens förutsättningar, har resulterat i en disk uppbygd av karosseriplywood på ett sätt som ger disken ett ”monolitiskt” uttryck. Diskens sockel samt en del av dess front lyser opakt vit. Vid behov kan man förändra färg och ljusstyrka om situationen så kräver. Ett starkt samband till omgivningen finns också här.