Stödmurar

Beställare: Skanska Prefab, 1994

En serie prefabricerade stenar med krön, avvattning, och specialstenar för flexibilitet i användningsområden.