Kontrollansvarig enl PBL

 

Behöver du en Kontrollansvarig (tidigare Kvalitetsansvarig) enligt PBL?
 

Generellt kan sägas att bygglov krävs för att t ex:
– Uppföra byggnader
– Utföra tillbyggnader
– Väsentligt ändra användningen av en byggnad
– Ändra fasad- eller taktäckningsmaterial
– Göra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 

För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter
godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan.
Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras
för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter.
Det är den Kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas,
hålla samråd med kommunen, se till att kontroller genomförs
samt att intyg och nödvändig dokumentation kommer kommunen till handa.
 

Vill du veta mer?
Har du frågor kring vad Kontrollansvar
innebär eller vill du ha ett kostnadsförslag?
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

 

Lars-Göran Hjertqvist
Byggnadsingenjör
Kontrollansvarig enl PBL
Certifikat SC0898-11

lg@lokalxxxarkitekter.com
0413-540345