Altaruppställning, Eslövs Kyrka

Beställare: Eslövs Kyrkliga Samfällighet 1998

Altare, altarduk och kors samt, vid ett senare tillfälle, knäfall skapades för Eslövs Kyrka, att stå i ett sidokapell avsett för mindre sammankomster och ceremonier. Kyrkans i övrigt starkt gotiska stil, kompletterades här med en enkel altaruppställning av nästan asketisk karaktär. Ett försök att skapa en lugn plats för kontemplation och upplevelse där möbleringens elegans och enkelhet stödjer den kraft som ceremoni och upplevelse skapar .