Askgravlund, Eslöv

Beställare: Eslövs Kyrkogårdsförvaltning

En askgravlund med gemensam smyckningsplats samt markerad plats för urnans placering, uppfördes på kv 26 på Eslövs  kyrkogård under sommaren och hösten 2011. Anläggningen består av 9 murar i gult handslaget tegel på vilka minnestavlor, blommor och gravljus placeras. Parallellt med murarna löper en arkad av grönmålat stål på vilken murgröna och klematis växer. I mellanrummen finns sittplatser för eftertanke och kontemplation samt separata planteringskärl för ytterligare utsmyckning.