Eslövs Kyrkogård

Beställare: Eslövs Kyrkogårdsförvaltning 2004, 2005
Förslag till utvidgning av befintlig kyrkogård

En utvidgningsplan för befintlig kyrkogård innefattande möjlighet till andra trosriktningar än den kristna. Planen omfattar en vidareutveckling av befintliga vegetationstyper i en successiv förändring av form och kvartersutformning, i ett försök till anpassning och tidlöshet i tidens anda. Befintlig trädridå kompletteras att omfatta hela områdets omkrets.