Församlingshem Stehag

Beställare: Eslövs Kyrkliga Samfällighet 2006-7
Om och tillbyggnad

En ny tillbyggnad med cederträfasad och listat papptak. Den tillkommande byggnaden vinklar av från befintlig byggnad något, för att samla in besökare på ett välkomnande sätt och samtidigt koppla samman nya rum med ombyggda befintliga. Sammankopplingen mellan de olika byggnaderna sker medelst en glasgång som vänder sig ut mot uteplats och sol i sydväst.