Minneslund, Bosarp

Beställare: Eslövs Kyrkoförvaltning 1998

På Bosaps gamla kyrkogård väster om den gamla kyrkoruinen placerar vi en enkel andaktsplats bestående endast av en sittbänk och ett smyckningsträd i smide, utformat för platsen. I detta finns plats för blommor, andaktsljus och om man så vill, blästrade löv med namninskriptioner på de som vilar i lunden. Smidesträdet tillverkades av den smed som under sin lärlingstid smidde grinden till kyrkogården ca sextio år tidigare.....