Minneslund, Trollenäs

Beställare: Eslövs Kyrkogårdsförvaltning 1998

På den skånska slätten i utkanten av befintlig kyrkogård finner vi området för minneslunden. Från början en stor gräsyta som omformats till meditationsplats. Den omfamnande tryggheten i cirkelmotivet har fått styra utformningen av platsen. En cirkel av avenbok omgärdar jordningsområde och andaktsplats. I cirkelns centrum placerades en damm, tillverkad i röd vångagranit, och med tillhörande smyckningsplats. I dammen ligger en särskilt utvald granitsten ur vilken det livgivande vattnet flyter upp och bidrar med ljud och ljusreflexer. Minnets fokus.�