Urnlund, Eslöv

Beställare: Eslövs Kyrkogårdsförvaltning 1996

Som en visuell forsättning på kapellets pelargång, löper nu en bevuxen motsvarighet. För att rama in och skydda minnesväggarna av gult handslaget tegel. Här, längs murarna i inmurade blomster- och ljushållare, hedrar de efterlevande minnet av sina bortgångna med blommor och andaktsljus. Stora stenplattor beskriver namnen på de som fått sin sista vila i urngravplatsen. Sittplatser i närhet till minnesplats och minnessten.