Nichi Nichi Kore Ko Nichi

Uppgiftens karaktär och inneboende förutsättningar driver och utvecklar, för att det unika
skall få möjlighet att spira i varje enskilt projekt. I det stora och i det lilla.
Metoden är den samma. Alltid olik.

Vi försöker bli främmande för det vi gör. pil_forward