Emiliaskolan – Waldorfskola

Beställare: Föreningen Emiliaskolan
Pågående projekt

På en grässluttning i utkanten av Höör i Skåne, har Föreningen Emiliaskolan köpt en bit mark, ca 2 ha åker- och betesmark. Här planeras uppförandet av en ny skolbyggnad för den Waldorfskola som nu funnits i trakten sedan 1990. I brant sluttning viker sig gräsbevuxna takytor uppåt för att skapa ljus och rymd till rummen under. Två slingor av rum omfamnar den gemensamma, lite högre, samlingssalen och ”Waldorfnerven” som förenar alla skolans olika rum. Som en suterängbyggnad passas byggnaden in i sluttningen och genom sitt formspråk är avsikten att hela anläggningen skall få en ödmjuk framtoning.

Byggnaden är placerad i landskapet på ett sätt som försöker hantera höjdskillnader och tillgänglighet utan stödmurar och andra större arrangemang i landskapet. Förhoppningen är att den färdiga anläggningen, trots att den är ca 2500 m2 stor, skall ge intryck av att ha vuxit upp ur marken på ett ”naturligt” vis. Skolan har klasser från ett till nio, och fullt utbyggd är det en självförsörjande grundskola med specialsalar dagis samt en rik, omväxlande utemiljö. Intresse för miljö och ekologi återspeglar sig i val av material och metoder, men även en mycket snäv ekonomi har varit styrande för hur skolan planerats och de val som gjorts efter hand. Rumssekvenser och färgsättning är planerade efter Waldorfpedagogiska idéer. Lokalt omhändertagande av dagvatten i en damm, samt trädgårdar och olika typer av planerad och icke planerad mark för utevistelse för barn i olika åldrar, kommer att anläggas.