Eslövs Folkhögskola

Beställare: Eslövs Folkhögskola
Påbyggnad 2005
Ny entrétillbyggnad 2003

Först en ny entré som välkomnande skall ta hand om olika människor och fördela dessa vidare in i skolans alla lokaler. Denna utfördes i gul puts och med brutet sedumtak.
Skolans huvudentré blir tydlig!
Därefter en påbyggnad för att möta kravet på ytterligare en skolsal och i samband med detta en genomgripande förändring av ventilationssituationen. Man valde en naturlig ventilation med öppningsbara fönster och vädringsluckor som styrs av inneklimatet med hjälp av automatik. Även denna byggnad utförs i gul puts som också blir materialet för den befintliga våningen under.