Fridhems Folkhögskola

Beställare: Fridhems Folkhögskola
Utemiljö 2006
Teater om- och tillbyggnad 2006
Ljussättning Park 2004
Ombyggnad skolsalar och lärararbetsrum 2003
Verksamhetsstudie och ny receptionsdisk 2003
Ombyggnad av elevbostäder 2001
Logistikutredning 2001

Frihems teaterelever har fått plats inom skolans egna lokaler: I en ombyggd gymnastiksal samt en ny betongbyggnad finns nu två generösa övningssalar, av olika karaktär. Den gamla fasaden i gult och rött tegel har fått en svart granne med fönsterluckor i cederträ. Tillsammans delar de en lysande fog, som samtidigt annonserar entré och kommunikation. Torget mellan teaterbyggnaderna och skolans övriga undervisningslokaler är skapat utifrån en idé om samvaro och ianspråktagande, där meningen är att elever och personal i så stor utsträckning som möjligt skall kunna ta utemiljön i besittning för vardag och fest.